Skip to content

Tørke stenger skytebaner

Foto: Jaktprat

Hvem skulle tro at varmen ville skape problemer for oppskyting?

Miljødirektoratet:

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.

– Bruk banene som er åpne: Selv om din nærmeste skytebane er stengt, kan andre være åpne. Det er store variasjoner med hensyn til brannfare. For eksempel ligger mange av riflebanene i gamle grustak eller sanddyner og har trygg skytebakgrunn med hensyn til brannfare.

Du kan se en oversikt over åpne baner her (NJFF) eller  her DFS

Published inNyheter