Skip to content

Stikkord: reinsjakt

Flere EU-land skal lete etter CWD etter sjukdomsfunn i Norge

Fra NRK:

EU vil sjekka om skrantesjuka kan ha spreidd seg frå Noreg til andre europeiske land.

Derfor skal det no takast prøver av dyr i alle land som har rein og elg: Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, i tillegg til Noreg. Testinga skal gå føre seg i tre år fram til 2020, går det fram av EU-vedtaket.

Både tamme og ville dyr skal testast. Kvart land skal ta prøver av minst 6000 dyr.

– Det er langt færre enn talet på prøver vi allereie tar i Noreg, seier Vibeke Bolme, fungerande seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Berre i 2018 har vi som mål å sjekka 30.000 dyr.

Totalt har det blitt tatt prøver på 42.100 dyr hittil i prosessen. Hvor totalt 23 dyr har fått påvist CWD.

10 Tips til reinsjakta

Det er ti dager til den virkelige ferien begynner. Du har allerede vært to uker på jobb og tenker ikke på annet en vindretning og sjekker YR appen på telefonen din litt for mange ganger. Da kan det være bra å få tankene på det praktiske ved å planlegge hva du skal ta med deg på fjellet. Her har du ti tips og råd for få en hyggeligere opplevelse på reinsjakta.