Skip to content

Stikkord: eu

Flere EU-land skal lete etter CWD etter sjukdomsfunn i Norge

Fra NRK:

EU vil sjekka om skrantesjuka kan ha spreidd seg frå Noreg til andre europeiske land.

Derfor skal det no takast prøver av dyr i alle land som har rein og elg: Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, i tillegg til Noreg. Testinga skal gå føre seg i tre år fram til 2020, går det fram av EU-vedtaket.

Både tamme og ville dyr skal testast. Kvart land skal ta prøver av minst 6000 dyr.

– Det er langt færre enn talet på prøver vi allereie tar i Noreg, seier Vibeke Bolme, fungerande seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Berre i 2018 har vi som mål å sjekka 30.000 dyr.

Totalt har det blitt tatt prøver på 42.100 dyr hittil i prosessen. Hvor totalt 23 dyr har fått påvist CWD.