Skip to content

Villsvinrapporten

Vitenskapskommitenfor mat og miljø la frem en svært omfattende rapport om den norske villsvinstammen i juni. Rapporten tar for seg konsekvensene av en norsk villsvinbestand og har blant annet blusset opp debatten om villsvin bør utryddes fra den norske faunaen eller om en skal utnytte fordelene et matnyttig dyr kan ha.

Rapporten har blant annet noen uventede fakta:

  • Det har kun blitt påkjørt 20 villsvin i Norge siden 2008. To av dem har blitt påkjørt av tog. I Sverige ble det påkjørt 6081 villsvin bare i 2017 alene. Det er i gjennomsnitt 16,6 villsvin om dagen.
  • Mellom 2012-1017 anslås det at mellom 96-160 hunder har blitt drept av villsvin i Sverige.
  • Norge kan huse en stamme på ca. 220 000 villsvin.
  • Den norske bestanden anslås til 400-1200 dyr i 2018.
  • Kystlinjen i fra Rogaland til Nordland er svært egnet for å huse villsvin. At fjorder vil fungere som en brems for utvikling av bestanden er ikke sikkert siden en gris kan lett svømme lengre avstander.
Published inNyheter