Skip to content

Slik sjekker du viltet for skrantesjuke

I 2018 skal 30 000 hjortedyr testes for skrantesjuke. Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av sykdommen i Norge.

Norsk Hjorteportal er det laget en side hvor du som jeger kan laste ned informasjon og bestille utstyr for å sjekke felt hjortevilt for skrantesyke (CWD).

En fin og informativ side med gode informative videoer.

Published inNyheter