Skip to content

Rovdata har obdusert 161 rovdyr

FOTO: Martin Mecnarowski

Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år.

– Mens de fleste er skutt under jakt, er noen tatt ut på skadefellinger eller under hiuttak av jerv. 13 har andre dødsårsaker, der én bjørn påkjørt av toget mens én ulv og fem gauper av påkjørt av biler. Fire jerver, en gaupe og en bjørnunge ble funnet døde. Alle de undersøkte dyrene var i god helse og bra kondisjon før de døde, og obduksjonene avdekket ikke noen spesielle avvik, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Anbefaler å lese hele artikkelen. 

Published inNyheter