Skip to content

Jaktprat Posts

Jaktprat er tilbake fra dvale

Etter to års pause er vi tilbake med et nytt og lettere design og et større fokus på å dele nyheter som vi ikke nødvendigvis har skrevet selv, men gjerne en kommentar til saken som engasjerer oss. Vi kommer fortsatt til å skrive egne artikler og produsere orginalt innhold til siden.

Vi håper du fortsetter å følge oss.

mvh

Svein og Fredrik
JAKTPRAT

Planet Earth 2 – Se første sniktitt

Det er ti år siden sist BBC Earth viste en hel verden sitt mesterverk. Omtalt som tidenes beste naturdokumentar med scener de fleste naturfotografer bare kan drømme om. Nå har BBC lansert første sniktitt på oppfølgeren, Planet Earth 2.
Og de som liker den britiske TV bautaen, Sir David Attenborough kan puste lettet ut, for han skal kommentere dokumentaren. Når den kommer på norske fjernsyn er usikkert, men serien har premiere på BBC Earth 4. November.

FOTO: iStock

Dette vet vi om antall ulver i Norge

Fra Rovdata.no: Det diskuteres og brukes forskjellige tall i rovviltdebatten på hvor mange ulver det er i Norge. Det eneste svaret som er mulig å gi med sikkerhet i dag er hvor mange ulver som ble registrert i landet sist vinter.

Det ble vinteren 2015/2016 registrert 65-68 ulver i helnorske revir eller på vandring i Norge, i tillegg til minst 25 ulver i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Totalt altså 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold i landet. Dette er det mest presise antall som er mulig å gi her og nå.

– Dette er bestandsstatus for registreringsperioden vinteren 2015/2016. I etterkant er dette tallet naturlig nok endret ved fødsel og død, innvandring og utvandring. Det blir imidlertid ren spekulasjon å forsøke å anslå ny bestandsstørrelse før vi har mulighet til sporing på snø av familiegrupper, revirmarkerende par og ulver på vandring. En endelig bestandsstatus vil ikke foreligge før 1. juni til neste år, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Registreres på snø

Overvåkingen av ulv i Norge anvender metoder som sporing på snø og DNA-analyser av ekskrementer og hår til å registrere ulv. Mye av kartleggingen foregår derfor naturlig nok med snø på bakken vinterstid, og registreringsperioden er fra 1. oktober til 31. mars hvert år.

Underveis i perioden presenterer Rovdata foreløpige statusrapporter fra overvåkingen annenhver måned; i desember, februar og april. Dette er imidlertid foreløpige tall som kan endre seg og vanligvis øker etter hvert som overvåkingen går sin gang. Deretter presenterer Rovdata 1. juni en endelig bestandsoversikt for ulv i Norge og i Sverige fra sist vinter.

Resultatene fra vinteren 2015/2016 finner du her. (se nyhetssak – Markant økning i antall ulver i Norge).

Viktig med dokumenterte tall

– Vi har registrert i mediedebatten og andre steder at det er ulike tolkninger av hvordan bestandstallet fra i vinter skal forstås her og nå. Sist vinters bestandsstatus er det beste og sikreste tallet vi har, mens den kommende vinterens overvåking vil gi et oppdatert bestandstall på ulv, forklarer Kindberg.

Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Hedmark vil i tiden fremover være ute i felt og registrere ulv.

– Etter forrige vinter vil det normalt være slik at en betydelig andel av fjorårets valper har vandret ut, mange av dem til Sverige. Voksne dyr og valper har dødd av ulike årsaker. Samtidig har nye kull blitt født i Norge og i grenserevir, i tillegg til fjorårsvalper som er vandret inn til landet fra Sverige eller andre naboland. Dette vil vi i vinter få klarhet i, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

Har vokst cirka 15 prosent i snitt

Når man kobler resultatene med tidligere år gir det en god dokumentasjon på bestandsutviklingen. For Skandinavia som helhet har bestandsstørrelsen i gjennomsnitt økt med cirka 15 prosent de siste årene. Dette kan imidlertid variere betydelig mellom år og i ulike deler av bestanden.

Alle kan bidra

Publikum inviteres også til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene ved å melde fra om synsobservasjoner, spor og andre sportegn etter artene. Det kan gjøres via rapporteringssystemet Skandobs på nett eller via mobil. Du kan også ta direkte kontakt med SNO lokalt  og Høgskolen i Hedmark (Kontaktinfo Erling Maartmann: Tlf: 481 12 070)

– Alle observasjoner av ulv vil bli fulgt opp der det er hensiktsmessig, enten av SNO eller av Høgskolen i Hedmark, forklarer Kindberg.

Du finner mer informasjon om overvåkingen, metoder, bestandsstatus forrige vinter og tidligere rapporter finner du på ulvesidene på Rovdata.no

Gaupebestanden opp 18% etter ny telling

Rovdata melder om at den norske gaupebestanden har gått ned, men et større antall familiegrupper med gauper i Sverige sender den skandinaviske bestanden med gaupe opp hele 18%. Det viser nye tall fra overvåkingen i vinter.  

Fra Rovdata:

Det ble estimert at det før jakt i år var til sammen 273,5 familiegrupper av gaupe i Skandinavia, hvor den halve deles med Finland. Det er en oppgang på 18 prosent, fra 232,5 familiegrupper i fjor.

Resultatet presenteres i en felles rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Omtrent 1600 gauper

– Vinterens bestandsregistrering viser en økning på 41 familiegrupper i Skandinavia fra i fjor. 52 av disse familiegruppene ble registrert i Norge mens 221,5 ble registret i Sverige. Dette gir en bestand på i overkant av 300 gauper i Norge og cirka 1300 gauper i Sverige, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Færre i Norge

Bestandsoppgangen i Skandinavia kommer til tross for at det i vinter ble registrert 52 familiegrupper i Norge, som er en nedgang på 14 prosent fra i fjor, og det laveste antall familiegrupper som er registrert på tolv år (Lenke til nyhetssak: Gaupebestanden har gått ned)

Den norske bestanden er for fjerde året på rad under bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, som Stortinget har bestemt.

Skyldes høy vekst i Sverige

I Sverige er det registrert en økning på nesten 29 prosent i antall familiegrupper, fra 172 i 2014/2015 til 221,5 i 2015/2016, og økningen har skjedd over hele landet.

– Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av en faktisk økning i bestanden på grunn av et lavere jaktuttak de siste årene, og at bestanden har vært underestimert de siste årene på grunn av vanskelige registreringsforhold og overgang til ny overvåkingsmetodikk, forklarer Kindberg

Les resten av saken her

Ulv fotografert i Lierne

Foto: http://viltkamera.nina.no/ (Driektelink)
Foto: http://viltkamera.nina.no/ (Driektelink)

Fra Rovdata: Ulven ble fotografert 10 september i år i Østre Brandsfjell i Lierne av et viltkamera, som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINA og Nord universitet bruker viltkameraer for å studere åtseleteres bruk av rovdyrdrepte byttedyr, og det var denne gang satt ut ved en bjørnedrept sau.

Ingen skrantesyke er funnet på hjort hittil i jakta

Basert på 600 prøver som er gjort av Vetrinærinstituttet har ingen prøver vist noen form for smitte av den fryktede skratesyken (CWD) melder hjorteviltportalen. Det skal tas prøver av 15 000 dyr i løpet av denne sesongen, 4200 av dem iløpet av jakta.