Skip to content

Jaktprat Posts

Villsvinrapporten

Vitenskapskommitenfor mat og miljø la frem en svært omfattende rapport om den norske villsvinstammen i juni. Rapporten tar for seg konsekvensene av en norsk villsvinbestand og har blant annet blusset opp debatten om villsvin bør utryddes fra den norske faunaen eller om en skal utnytte fordelene et matnyttig dyr kan ha.

Rapporten har blant annet noen uventede fakta:

 • Det har kun blitt påkjørt 20 villsvin i Norge siden 2008. To av dem har blitt påkjørt av tog. I Sverige ble det påkjørt 6081 villsvin bare i 2017 alene. Det er i gjennomsnitt 16,6 villsvin om dagen.
 • Mellom 2012-1017 anslås det at mellom 96-160 hunder har blitt drept av villsvin i Sverige.
 • Norge kan huse en stamme på ca. 220 000 villsvin.
 • Den norske bestanden anslås til 400-1200 dyr i 2018.
 • Kystlinjen i fra Rogaland til Nordland er svært egnet for å huse villsvin. At fjorder vil fungere som en brems for utvikling av bestanden er ikke sikkert siden en gris kan lett svømme lengre avstander.

Tørke stenger skytebaner

Foto: Jaktprat

Hvem skulle tro at varmen ville skape problemer for oppskyting?

Miljødirektoratet:

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.

– Bruk banene som er åpne: Selv om din nærmeste skytebane er stengt, kan andre være åpne. Det er store variasjoner med hensyn til brannfare. For eksempel ligger mange av riflebanene i gamle grustak eller sanddyner og har trygg skytebakgrunn med hensyn til brannfare.

Du kan se en oversikt over åpne baner her (NJFF) eller  her DFS

Flere EU-land skal lete etter CWD etter sjukdomsfunn i Norge

Fra NRK:

EU vil sjekka om skrantesjuka kan ha spreidd seg frå Noreg til andre europeiske land.

Derfor skal det no takast prøver av dyr i alle land som har rein og elg: Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, i tillegg til Noreg. Testinga skal gå føre seg i tre år fram til 2020, går det fram av EU-vedtaket.

Både tamme og ville dyr skal testast. Kvart land skal ta prøver av minst 6000 dyr.

– Det er langt færre enn talet på prøver vi allereie tar i Noreg, seier Vibeke Bolme, fungerande seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Berre i 2018 har vi som mål å sjekka 30.000 dyr.

Totalt har det blitt tatt prøver på 42.100 dyr hittil i prosessen. Hvor totalt 23 dyr har fått påvist CWD.

NJFF inviterer til over 350 jakturer

Foto: Henning Ottarsrud.

– I år kan du bli med på rypejakt, harejakt, villreinjakt, revejakt, skogsfugljakt, hjortejakt og mye mer. Er du medlem av NJFF får du det gratis eller betaler en symbolsk sum. Er du ikke medlem må du betale litt mer. Flere av introjaktene foregår i landets beste terreng, og med deg har du spesialister fra lokalforeningene. Dette er rett og slett et unikt tilbud og noe av det beste NJFF har å by på, sier en entusiastisk prosjektutvikler i NJFF, Henning Ottarsrud.

For å bli med på introjaktene må du ha med egen børse. Du må også ha skutt litt med denne på forhånd.

Les mer om tilbudet her

Rovdata har obdusert 161 rovdyr

FOTO: Martin Mecnarowski

Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år.

– Mens de fleste er skutt under jakt, er noen tatt ut på skadefellinger eller under hiuttak av jerv. 13 har andre dødsårsaker, der én bjørn påkjørt av toget mens én ulv og fem gauper av påkjørt av biler. Fire jerver, en gaupe og en bjørnunge ble funnet døde. Alle de undersøkte dyrene var i god helse og bra kondisjon før de døde, og obduksjonene avdekket ikke noen spesielle avvik, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Anbefaler å lese hele artikkelen. 

53 Jervekull registrert i 2018

Viltkamerabilde av jerveyngling. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Statens Naturoppsyn (SNO) har så langt i år registrert 53 jervekull i Norge.

Det er en oppgang på 13 kull fra 40 i fjor. Det betyr at jervebestanden i år ser ut til å være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige valpekull i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Slik sjekker du viltet for skrantesjuke

I 2018 skal 30 000 hjortedyr testes for skrantesjuke. Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av sykdommen i Norge.

Norsk Hjorteportal er det laget en side hvor du som jeger kan laste ned informasjon og bestille utstyr for å sjekke felt hjortevilt for skrantesyke (CWD).

En fin og informativ side med gode informative videoer.

Turistforeningen merker «Monsen-effekten»

Samla kunne Den Norske Turistforening notera 450.791 overnattingar på hyttene i fjor. No luktar dei på 500.000, seier kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad.

Og tendensen er den same i heile Sør-Noreg: I Oslo har besøkstalet på hyttene stige med 21 prosent så langt i år. I Drammen og Stavanger peikar pilene same veg.

Fleire turisthytter har eit heilt spesielt godt besøksår:

 • Gullhorgabu, Hordaland: 80 prosent auke
 • Høgabu, Hordaland: 30 prosent auke
 • Vending, Hordaland: 20 prosent auke
 • Røyrivannshytta, Oslo: 89 prosent auke
 • Øvresaga, Oslo: 47 prosent auke
 • Haukeliseter fjellstue, Telemark: 37 prosent auke

En utrolig økning. Trolig har godværet også en del å si.

Les mer om saken på nrk.no/hordaland

Foto: Morten Jacobsen

101-åring dro inn kjempelaks

Fiskeavisen.no:

Odd Borlaug på 101 år doblet sin personlig rekord i dag med en laks på 15,8kilo i Vikja.

Etter at vi ble tipset om at Odd på 101 år hadde fått storfangst, tok vi kontakt med Morten Jacobsen. Han driver en fiskeutstyrsbutikk ved siden av elva. Han hadde fått høre at Odd hadde fått på stor laks, så han måtte ut å se.

Morten forteller at det var veldig moro å stå å se på laksen, mens den tømte snella flere ganger.

– Det ble litt tungt for Odd, så han fikk hjelp med å få inn laksen etter hvert. Jeg er litt usikker på hvor lang tid det tok da jeg ikke var der da den hugget i, men det tok om lag 40 minutter til en time før laken var på land.

Odd kom innom butikken i fjor for å investerte i nytt fiskeutstyr.  Det skulle vise seg å være en god investering, da han fikk en laks på 4,2 kilo i går, samt denne, en hannlaks på 116cm og 15,8kilo.