Skip to content

Jakttider

Her finner du jaktbare arter til visse tider. Jakttidene i tabellen gjeller fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
Data hetet fra Lovdata.no

ArtOmrådeFra og medTil og med
ToppskarvFinnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke.01.10.30.11.
StorskarvI saltvannslokaliteter kan kun ungfugl med hvit buk felles.01.10.30.11.
StorskarvI ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylker.10.08.23.12.
KortnebbgåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
KortnebbgåsI Finnmark fylke er arten fredet.
KortnebbgåsTroms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner.21.08.23.12.
KortnebbgåsDen frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.10.09.23.12.
GrågåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
GrågåsI Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen.21.08.23.12.
GrågåsTroms og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner.15.08.23.12.
GrågåsDen frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.10.09.23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkandHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.21.08.23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkandDen frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.10.09.23.12.
Toppand, kvinand, siland og laksandHele landet.10.09.23.12.
SvartandØstfold.10.0923.12
ÆrfuglØstfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.
Det kan kun felles hannfugl av ærfugl.
01.10.30.11.
Hønsefugler
Jerpe, orrfugl og storfuglHele landet.10.09.23.12.
Lirype og fjellrypeHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.10.09.28.02./29.02.
Lirype og fjellrypeFinnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.10.09.15.03.
Vadere
HeiloHele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet.21.08.31.10.
EnkeltbekkasinHele landet.21.08.31.10.
RugdeHele landet.10.09.23.12.
Duefugler
RingdueHele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet.21.08.23.12.
Spurvefugler
Gråtrost og rødvingetrostHele landet.10.08.23.12.
NøtteskrikeHele landet med unntak av Finnmark, Troms og Nordland fylker hvor arten er fredet.10.08.28.02./29.02.
SkjæreHele landet.10.08.28.02./29.02.
KråkeHele landet.15.07.31.03.
RavnHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.10.08.28.02./29.02.
RavnFinnmark og Troms fylker.10.08.15.03.
Haredyr
HareHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.10.09.28.02./29.02.
HareFinnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke.10.09.15.03.
Gnagere
EkornHele landet.01.11.15.03.
BeverI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt.01.10.30.04.
Rovdyr
RødrevHele landet.15.07.15.04.
RøyskattHele landet.21.08.15.03.
MårHele landet.01.11.15.03.
GrevlingHele landet.21.08.31.01.
GaupeHele landet.
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02.31.03.
Hjortevilt
HjortI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt.01.09.23.12.
ElgI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for elgjakt.25.09.23.12.
ElgUnntatt: Kommunene Guovdageaidnu – Kautokeino og Kárášjohka – Karasjok.01.09.23.12.
RådyrI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.25.09.23.12.
Voksen rådyrbukkI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.10.08.23.12.
VillreinHele landet (alle villreinområder).20.08.30.09.
Fremmede/introduserte arter
KanadagåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
KanadagåsFinnmark og Troms fylker, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner.21.08.23.12.
KanadagåsDen frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.10.09.23.12.
StripegåsHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
StripegåsDen frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.10.09.23.12.
Knoppand (moskusand)Hele landet.21.08.23.12.
MandarinandHele landet.21.08.23.12.
StivhaleandHele landet.21.08.23.12.
FasanHele landet.01.10.15.10.
Sørhare og viltlevende kaninHele landet.10.09.28.02./29.02.
BeverrotteHele landet.21.08.15.05.
Bisam (bisamrotte)Hele landet.01.04.31.03.
MårhundHele landet.01.04.31.03.
VaskebjørnHele landet.01.04.31.03.
VillminkHele landet.01.04.31.03.
VillsvinHele landet med det unntak som nevnes nedenfor.01.04.31.03
VillsvinSugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.
Dåhjort og muflonHele landet.25.09.23.12.