Skip to content

Kategori: Nyheter

Ulven borte fra Vestlandet?

Ulven som det siste året har herjet i Fjaler på vestlandet har trolig dratt østover igjen på leting etter make melder SNO. Ulven ble i sist observert 10 juli i Hyllestad melder Stein Mortensbakke til Firda, som er fellingsleder i jakta på ulven. Ulven har tatt flere lam og sauer i perioden den har herja Sogn og Fjordane. 

Det haltende ulveparet i Trysil får overleve (en så lenge)

FOTO: JØRN STENER / VILTKAMERA

Det haltende ulvene som ble observert på viltkamera i begynnelsen av august i Trysil får mest trolig gå i fred. Det melder NRK som har snakket med seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Susanne Hanssen, som mener naturen bør gå sin gang. Ulveparet fra Slettåsreviret har fått mye opperksomhet i det siste og mange mener at paret bør avlives for å hindre lidelsene, mens flere deler synspunktet til Miljødirektoratet, som mener dette skyldes bl.a alderdom og ikke innavl som flere har poengtert kan være en årsak.

NRK:
Siri Martinsen i NOAH mener også at halting ikke behøver å bety at ulvene bør avlives.

Jeg ser at begge ulvene tråkker ned på alle beina. Hadde de ikke gjort det hadde det vært tegn på sterk smerte, sier Martinsen som også er veterinær.

Hun sier at det er vanskelig å vurdere smerten til dyra ut fra de få sekundende fra videoen, men at halting og rar beinstilling ikke nødvendigvis fører til at de ikke får jakta på mat.

Saken har blitt en politisk sak og det ventes at miljø- og klimaminister Ola Elvestuen kommer til å ta et standpunkt om ulvens skjebne om litt.

Utrolig nærkontakt med Gaupe

Den kanadiske filmfotografen Sam Ellis tilbrakte 76 dager med «Mad Max», en radiomerket gaupe. Resultatet ble rett og slett enestående

Kristoffer Clausen med ny film

En av norges fremste jaktfilmprodusenter, Kristoffer Clausen, har lansert en rykende fersk video med Rådyrjakt. Filmen er tilgjengelig på ClausenTV
Videoen er 40 minutter lang og inneholder lokking på rådyr fra Juli i år. Ferskere jaktmateriale skal en lete lenge etter.

Folk stoler for mye på mobil i fjellet melder NRK.

Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand, sier til NRK at folk stoler for mye på mobilene sine uten å nødvendigvis være sikre på at det er dekning i området.
Stensvand mener at sikringsradioen er et godt alternativ til de som skulle havne i nød.

NRK skriver:

Per Henjum er leier i lokalradiolaget i Leikanger. Han har sjølv opplevd å få bruk for Sikringsradioen i eit område utan mobildekning.

Når det vert sendt ut eit naudsignal over Sikringsradioen kjem det til næraste 110-sentral. For Sogn og Fjordane er dette Alarmsentralen i Florø, der vaktleiar Espen Rysjedal får opp informasjon om eigaren av radioen. Rysjedal meiner Sikringsradioen kan vere nyttig for fleire.

– Folk som jobbar ute i skogen, til dømes linjearbeidarar eller bønder som driv sauesanking. Jegerar kan også bruke den.

 

Høy innavl i nytt ulvekull i Østmarka

Rovdata:

– Feltundersøkelser har dokumentert at det er født fem ulvevalper i Østmarka-reviret i år, og DNA-analysene viser at det høyst sannsynlig er en hannulv (V707) som ble født i reviret i fjor, som er faren til kullet, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Tispa i Østmarka ble ikke observert med partner før, under og etter parringstiden, så man trodde at det kanskje ikke ville bli født valper i dette reviret i år, men så er altså sønnen blitt far.

– Når vi fra før vet at tispa er et resultat av far og datter-parring, så kan vi fastslå at det er et ekstremt høyt innavlsnivå i dette reviret, sier Flagstad.

Den genetiske variasjonen i ulvebestanden i Norge er skremmende liten.

Bjørn herjer i Meråker

Bøndene i Meråker opplever tøffe tider med over 50 sau som har blitt drept av bjørn i sommer melder NRK. De fleste angrepene har skjedd på et begrenset område på 6 kilometer ved Fossvatna, og det har blitt observert fire forskjellige bjørner i området.

Grunnet den varme sommeren har bøndene i Meråker ikke nok fôr til sauene til gards og er derfor avhengig av å ha sauene i utmark. Det ble gitt fellingstillatelse på en bjørn siden midten av juni, men fikk for en uke siden avslag på forlengelse. Miljødirektoratet har også gitt forbud mot å felle binner.

En anke ble sendt til Miljødirektoratet fra Meråker kommune.

Stormo forteller at han har mistet rundt 50 sauer til bjørn, bare i løpet av sommeren.

– Dette kan vi ikke leve med. Vi skal ikke ha bjørn i det hele tatt. Dette er et beiteprioritert område, sier han oppgitt til NRK.

Han forteller at viltkamera har tatt bilder av minst fire bjørner der de nettopp har funnet en ny sau revet av bjørn.

Saltsteiner står fortsatt i reinsterrenget hvor CWD smittede rein holdt til

Ikke lett å holde hjorten utenfor. Foto: Geir Rune Rauset/NINA

Viltbiolog Tor Punsvik retter knallhard kritikk mot regjeringens oppfølgende tiltak for saueholdet i Nordfjella og CWD-trusselen.

 Mer enn to år har gått, og en villreinstamme er fjernet. Det er altså ikke nok?

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk kjennskap til at saueholdet skulle opprettholdes i sone 1 i Nordfjella, uten fjerning av de sterkt infiserte saltslikkesteinplassene. Særlig med tanke på at mye av dette var «gjestesau» fra andre deler av Sør-Norge – som skulle fraktes fra Nordfjella og tilbake igjen etter beitesesongens slutt, sier Tor Punsvik.

Han mener regjeringen har satt norsk miljøforvaltning på tribunen i debatten om saueholdet i området.
– Som statlig miljøbyråkrat må jeg fortløpende henvise til Naturmangfoldloven, særlige §§ 8–12 som omhandler krav til kunnskap og dokumentasjon ved naturinngrepog anvendelse av føre-var prinsippet ved tvil. Denne overordnede loven er satt fullstendig til side i denne saken.