Skip to content

Bjørn herjer i Meråker

Bøndene i Meråker opplever tøffe tider med over 50 sau som har blitt drept av bjørn i sommer melder NRK. De fleste angrepene har skjedd på et begrenset område på 6 kilometer ved Fossvatna, og det har blitt observert fire forskjellige bjørner i området.

Grunnet den varme sommeren har bøndene i Meråker ikke nok fôr til sauene til gards og er derfor avhengig av å ha sauene i utmark. Det ble gitt fellingstillatelse på en bjørn siden midten av juni, men fikk for en uke siden avslag på forlengelse. Miljødirektoratet har også gitt forbud mot å felle binner.

En anke ble sendt til Miljødirektoratet fra Meråker kommune.

Stormo forteller at han har mistet rundt 50 sauer til bjørn, bare i løpet av sommeren.

– Dette kan vi ikke leve med. Vi skal ikke ha bjørn i det hele tatt. Dette er et beiteprioritert område, sier han oppgitt til NRK.

Han forteller at viltkamera har tatt bilder av minst fire bjørner der de nettopp har funnet en ny sau revet av bjørn.

Published inNyheter