Skip to content

53 Jervekull registrert i 2018

Viltkamerabilde av jerveyngling. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Statens Naturoppsyn (SNO) har så langt i år registrert 53 jervekull i Norge.

Det er en oppgang på 13 kull fra 40 i fjor. Det betyr at jervebestanden i år ser ut til å være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige valpekull i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Published inNyheter